Voor tandartsen biedt Buren Dental in samenwerking met de TU Delft (NCSV) nu een nascholingsmiddag "Tandarts als stralingsdeskundige" aan.
 
Omschrijving cursus
Tijdens deze middag wordt u nader geïnformeerd over alle relevante stralingsaspecten die horen bij het gebruik van röntgenapparatuur. Het betreft werkingsprincipes, dosimetrie, biologische effecten van straling, veiligheid, wetgeving en beeldkwaliteit. Na afloop heeft u voldoende kennis van hetgeen de overheid van u verwacht. Het resultaat zal zijn dat u:
- over basiskennis van de KEW (kernenergiewet) beschikt
- een risicoanalyse onderkent
- de biologische impact van straling kent
- de technische effecten van röntgenfoto’s begrijpt.
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat waarmee u aantoont te voldoen aan de verplichting uw kennis op dit gebied bij te houden.
 
Doelgroep
Tandartsen die in het bezit zijn van een diploma ‘toezichthoudend stralingsdeskundige’ (voorheen bekend als ‘stralingsdeskundige niveau 5 A/M’).
 
Aanvullende informatie
- De cursus wordt georganiseerd door de NCSV in samenwerking met Buren Dental B.V.
- Het Nationaal Centrum voor StralingsVeiligheid (NCSV) is het kenniscentrum op het gebied van stralingsbescherming van de Technische Universiteit Delft.
- Alle docenten van het NCSV zijn geregistreerde stralingsdeskundigen niveau 2 of 3.
- Deze cursus is door het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) geaccrediteerd en levert 3 KRT-punten op.
- De cursus duurt 1 dagdeel en voldoet hiermee aan de plicht voor nascholing van 1 dagdeel per 5 jaar voor tandartsen. Voor tandartsen met een CBCT opleiding is deze plicht 1 dag per 5 jaar.
 
Cursusduur: 1 dagdeel 
Kosten: € 235,- excl. BTW per deelnemer.