­
Buren Dental
­

Coordinerend stralingsdeskundige

Per 1 januari 2015 is het verplicht dat een risico-analyse wordt goedgekeurd door een geregistreerd (bij de ANVS) coördinerend stralingsdeskundige.
Buren Dental heeft in de persoon van Erik Martens deze geregistreerde coördinerend stralingsdeskundige in dienst, waardoor al onze werkzaamheden en KEW producten onder direct toezicht van deze deskundigheid staan.

 

 

rontgenicoon

 

 

In Nederland is vrijwel iedere tandartspraktijk voorzien van één of meerdere röntgenbuizen.
Met uitzondering van CBCT toestellen geldt voor deze toestellen een registratieplicht (per 02-2018)

 De aanwezige röntgentoestellen (in gebruik of niet) moeten bij de overheid worden geregistreerd.

 Daarnaast is er de verplichting om een KEW dossier (Kern Energie Wet) aan te leggen. 

 Zie ook www.KEW-dossier.nl met informatie over deze regelgeving. 

 

Een KEW dossier omvat onder andere:

 • Verleende vergunning/registratie
 • Naam en gegevens verantwoordelijkse stralingsdeskundige
 • Plattegrond met plaats van toepassing röntgen
 • Onderhoud- en controlerapporten appratuur
 • Risicoanalyse
 • Indeling ruimten en blootgestelde werknemers
 • Dosisuitslagen
 • Schriftelijke werkinstructies

Een KEW dossier (of röntgendossier) moet in de praktijk aanwezig zijn en uiteraard actueel zijn.

Meting

Buren Dental kan u ondersteunen met de aanleg van een KEW dossier en het up-to-date houden hiervan.

Wij hebben hiervoor aan de hand van beschikbare informatie van de arbeidsinspectie en het RIVM een eigen format ontwikkeld.

De inbegrepen risico-analyse wordt daarbij gebaseerd op daadwerkelijke stralingsmetingen die bij u in de praktijk verricht worden aan de betreffende apparatuur.

In tegenstelling van wat hier door andere partijen geïnsinueerd kan worden is dit geen tijdrovende of kostbare zaak.

Deze meting verrichten wij zelf en geeft een goede basis voor de risico-analyse, waarbij bovendien direct de kwaliteit van uw röntgenbuis in kaart wordt gebracht.

De risico-analyse wordt opgesteld en gecontroleerd door onze eigen coördinerend stralingsdeskundige.

Kosten

De kosten voor het realiseren van een KEW dossier zijn afhankelijk van de omvang van uw praktijk.

Neemt u contact met ons op voor een opgaaf hiervan.

Wij hanteren vaste bedragen die all-in zijn.

De prijsopgaaf voor het aanleggen van een KEW dossier bij ons zijn dus inclusief:

 • Meting aan uw röntgenbuizen (op locatie) en opname van de situatie;
 • Uitwerken van de verzamelde gegevens in een KEW dossier;
 • Overdracht (met toelichting) van het dossier aan u op locatie.

 

Kortom, de kosten zijn all-in. Let u erop dat andere partijen de kosten vaak in diverse stukken hakken, zoals het appart berekenen van de meting van de röntgentoestellen (deze is verplicht en door Buren Dental is de eerste meting inbegrepen bij levering KEW dossier).

Prijzen zijn exclusief BTW.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Op KEW-dossier.nl kunt u meer lezen over de inhoud, verplichtingen en kosten van een KEW dossier.

­
­
­

Meting

€ 160.00
Wij komen op de praktijk voor het uitvoeren van een controlemeting op één intra-orale röntgenbuis. Voorrijden en stickers inbegrepen.
+ € 29,50 voor iedere volgende intraorale buis
Inclusief rapportage
-
Inclusief aftekening coördinerend stralingsdeskundige
Contact voor info

 

 

­
­
­

Meting

€202.00
Wij komen op de praktijk voor het uitvoeren van een meting op één intra-orale röntgenbuis en één OPG (zonder RSP). Incl. voorrijden en stickers.
+ € 29,50 voor iedere volgende intra-orale buis
+ € 31,50 voor een RSP arm
Inclusief rapportage
Inclusief aftekening coördinerend stralingsdeskundige
CONTACT VOOR INFO

 

 

­
­
­

Dossier

390.00
Wij leggen een KEW dossier voor uw praktijk aan, inclusief een eerste controlemeting, bij een praktijk met één intraorale buis.
+ € 32,50 voor iedere volgende intra-orale buis
Inclusief voorrijden en oplevering
-
Inclusief aftekening coördinerend stralingsdeskundige
CONTACT VOOR INFO

 

 

­
­
­

Dossier

€445.00
Wij leggen een KEW dossier voor uw praktijk aan, inclusief eerste controlemeting, met één intra-orale röntgenbuis en één OPG (zonder RSP)
+ € 32,50 voor iedere volgende intra-orale buis
+ € 55,- voor een RSP arm
Inclusief voorrijden en oplevering
Inclusief aftekening coördinerend stralingsdeskundige
CONTACT VOOR INFO

 

 

 
Heeft u vragen? Bel ons op 0345 - 50 54 22

 

­
De website Buren Dental.nl maakt gebruik van cookies. Als je onze website wilt gebruiken, geef dan hiernaast eenmalig toestemming voor het gebruik van cookies